Solární klimatizace

Klima Kerberos

Solární klimatizace inteligentně kombinuje napájení fotovoltaickými články s napájením ze sítě a preferuje při tom napájení solární pro dosažení maximální úspory energie. Klimatizaci lze ovládat dálkovým ovladačem a při připojení k WiFi i mobilní aplikací

VÝHODY

  • Vysoké úspory díky moderní technologii
  • Efektivní využití solární energie
  • Kombinace energie ze sítě a ze slunce 
  • Široký rozsah vstupního napětí
  • Preference solární energie před síťovou
  • Snadná instalace během jednoho dne
  • S růstem slunečního svitu stoupá potřeba klimatizovat

Jak to funguje ?

Pokud FV panely nevyrábí, je klimatizace napájena energií z rozvodné sítě

Jakmile FV panely začnou vyrábět, pro napájení klimatizace se využije veškerá jejich vyrobená energie a pouze se doplní energií z rozvodné sítě

Jakmile FV panely začnou vyrábět, pro napájení klimatizace se využije veškerá jejich vyrobená energie a pouze se doplné energií z rozvodné sítě

Pokud FV panely vyrobí dostatek energie pro napájení klimatizace, z rozvodné sítě se nečerpá žádná energie